Skriv ditt liv - distanskurs

Write Your Self-metoden

Jag är certifierad skrivvägledare och arbetar utifrån Write Your Self-metoden som består av åtta steg. 

Min "Skriv ditt liv - distanskurs" är därför uppdelad i åtta lektioner.

Lektion 1 - Ett eget rum 

Det första steget i Write Your Selfs skrivprocess. Det fokuserar på hur du kan skapa utrymme för skrivande i ditt liv - både på insidan och utsidan.  

Lektion 2 - Börja skriva 

Det andra steget i skrivprocessen. Du får undersöka hur du kan lyssna dig till dina berättelser snarare än hitta på dem, och får prova på olika tekniker för att göra det. 

Lektion 3 - Självomsorg 

Skrivprocessens tredje steg. Du får utforska hur du kan ta hand om dig själv medan du skriver, och varför det är avgörande för både din hälsa och ditt skrivande att du gör det. 

 Lektion 4 - Den skrivande kroppen 

Skrivprocessens fjärde steg. Du får undersöka kroppen som en bärare av berättelser, samt prova olika sätt att börja lyssna till och skriva ned dessa berättelser. 

 Lektion 5 - Genrer 

Skrivprocessens femte steg. Du får bekanta dig med tre olika skrivsätt, för att komma underfund med vilket eller vilka som passar dig och de berättelser du vill skriva. 

Lektion 6 - Ämnen 

Skrivprocessens sjätte steg. Du får titta närmare på vilka dina skrivämnen kan vara och hur du kan spara och organisera dina ämnen på ett sätt som hjälper dig att utforska dem i din egen takt.

 Lektion 7 - Skapa helhet 

Skrivprocessens sjunde steg. Du får titta närmare på läkande skrivande, samt på flera konkreta verktyg för att arbeta med dina berättelser. 

 Lektion 8 - Uttrycka det ordlösa 

Det åttonde och sista steget i Write Your Selfs skrivprocess. Du får utforska olika sätt att hitta ord för det som kan kännas ordlöst i en berättelse. 

Distanskursen består av åtta lektioner.

När du arbetat dig igenom en lektion, sänder du en inlämningsuppgift till mig och jag ger dig skrivvägledning.

Kursen kan ta allt från åtta veckor till åtta månader. Det är du som skribent som väljer det tempo som passar dig.

När mina stressymptom var som värst hade jag svårt att läsa. För att underlätta för dig har jag spelat in alla lektioner som ljudfiler, så att du kan välja om du vill lyssna, läsa eller lyssna och följa med i texten samtidigt.

Jag mejlar dig lektion 1 med tillhörande ljudfiler. När du arbetat klart med lektion 1, så sänder jag dig lektion 2 med tillhörande ljudfiler osv.

Metodik 

Write Your Selfs metodik vilar på tre ben: 

Skrivande efter trauma 

Detta kan både handla om att skriva om trauma, om skribentens egna upplevelser av trauma; och att skriva efter upplevelser av trauma, att skriva i konsekvenserna av trauma. Skrivämne väljer skribenten alltid själv. 

Skrivprocessen 

Skrivprocessen i åtta steg består av ett material med traumaanpassade skrivövningar och textrespons från mig som skrivvägledare. Materialet och textresponsen finns för att hjälpa dig som skribent att utveckla ett hållbart skrivande. 

Skribentens val och egenmakt

Metodikens yttersta syfte är att föra val och egenmakt tillbaka till dig som skribent. Trauma orsakar ofta en känsla av förlust av handlingsutrymme och makt att påverka sin situation. Vår metod är utformad för att hjälpa dig som skribent att återta val och egenmakt genom skrivande. På Write Your Self låter vi alltid våra deltagare själva definiera om de har upplevt trauma och vad det har bestått av, och det finns inget krav på att skriva om något specifikt ämne. Det är alltid skribenten som väljer skrivämne och som äger rätten att definiera sina egna upplevelser.

Skriv ditt liv

© 2021 Skrivcoach - Ellinor Wikman
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!